Skip to main content

Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig
Daglig leder er på vegne av Helsereiser AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres
Vi samler inn fra våre kunder følgende personopplysninger:
Navn, kjønn, adresse, telefonnummer og eventuell e-postadresse. I noen tilfeller lagres også fødselsdato (f. eks. barns fødselsdato ved kjøp av billetter med barnerabatt). Dersom reisen betales over bank, lagres også kontonummer. Ved betaling med kredittkort (Visa eller Mastercard) makuleres/slettes kortnummer direkte etter at belastningen er foretatt på vår kortterminal.

Dersom du av helsemessige årsaker har behov for hjelpemidler under reisen (rullestol, surstoff etc.), må dette også registreres. Det samme gjelder f.eks. allergier, matintoleranse osv. dersom måltider inngår i reisen. 

Viktig: Kunder skal kun oppgi helseinformasjon som er strengt nødvendig for gjennomføring av selve reisen. Helseopplysninger i forbindelse med legebesøk / behandlinger som foretas i løpet av reisen skal gis direkte til behandlende institusjon (lege, terapeut eller sykepleier ol.). Slike opplysninger slettes og lagres ikke hos Helsereiser.

Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Uten disse personopplysningene er vi ikke i stand til å arrangere eller formidle reisen.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). 

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger 
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til oss på våre nettsider, i e-post, på telefon eller på annen måte i forbindelse med ditt kjøp.

Vi benytter Google Analytics for analyse av brukeradferd på vår hjemmeside. Google Analytics bruker informasjonskapsler (cookies) for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Du kan stille inn nettleseren din slik at informasjonskapsler ikke lagres. 

Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her:https://www.datatilsynet.no/samfunnsomrader/internett-og-apper/cookies/

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere som flyselskap, hotell, leverandører av våre datatjenester og administrative tjenester som regnskap o.l.

Våre leverandører befinner seg i Norge eller i land innenfor EU/EØS, og er dermed underlagt det samme lovverket som Helsereiser. 

Utover nevnte leverandører, vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger
Vi lagrer personopplysningene dine så lenge som det kreves for formålet med behandlingen. Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres imidlertid ikke i mer enn tre år uten ditt samtykke. Nødvendige helseopplysninger som gis for at selve reisen kan gjennomføres slettes så snart som mulig etter at reisen er gjennomført.

Opplysninger som vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. De som ønsker informasjon om hvilke opplysninger som er registrert bes kontakte oss skriftlig om dette. Vår adresse er Grenseveien 107, 0663 Oslo.
E-post: helsereiser@travelnet.no

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll (passord, digitale brannmurer etc.). Personopplysninger vi ikke behøver for å kunne gjennomføre din reise vil bli slettet/makulert umiddelbart.