Registrering av profilskjema.
 
Firma :
Reisende :
Ressursnummer :
Avdeling :
Telefon:
Mobiltelefon:
E-post:
 
Fordelskort flyselskap (bonuskort)
Flyselskap:Kort nr.:Utløpsdato
 
Fordelskort hotell
Hotell/hotellkjede:Kort nr.:Utløpsdato
 
 
Plassering
Seteplassering:
(kryss av)
Vindu Ønsket
seterad:
Midtgang
 
Assistanse
Ja Nei
 
Fritekst
 
Hvis annen bestiller enn reisende:
Navn :
Ressursnummer :